FESTIVALKARTA

 TIO SAFETY FIRST TIPS!

1. Drick varannan vatten – det finns vattenstationer på plats.

2. Sjukvårdare, första hjälpen och hjärtstartare finns på plats i sjukvårdstältet.

3. Tydligt upplysta nödutgångsskyltar finns för respektive nödutgång.

4. Ordningsvakter finns på plats – ta kontakt med dem om problem uppstår.

5. Ät gärna mat i samband med eventuellt alkoholintag  – stort utbud av mat finns på plats.

6. Brandsläckare finns utplacerade vid varje bar inne på området.

7. Undvik trängsel där det kan förekomma – i entréer och framför scenen.

8. Undvik onödiga köer genom att hämta ut ditt festivalband (helgpass) i förväg.

9. Ta med öronproppar om du är känslig för hög volym.

10. Kom med ett glatt humör och sprid det till alla på plats