festivalkarta

 TIO SAFETY FIRST TIPS!

01. Drick varannan vatten, det finns vattenstationer på plats.

02. Sjukvårdare, första hjälpen och hjärtstartare finns på plats i sjukvårdstältet.

03. Upplysta nödutgångsskyltar finns på respektive nödutgång.

04. Ordningsvakter, ta kontakt med dem om problem uppstår.

05. Inta gärna mat i samband med eventuellt alkoholintag, det finns gott utbud på plats.

06. Brandsläckare hittas vid varje bar på området

07. Undvik trängsel där det kan förekomma, i entréer och framför scenen.

08. Undvik köer via att hämta ut ditt festivalband (helgpass) i förväg.

09. Öronproppar kan vara bra att medta om du är känslig för hög volym.

10. Kom med ett glatt humör och sprid det till alla på plats ❤️