Villkor - Biljettköp

Arrangör

Arrangör är MKRS Group AB eller något av dess dotterbolag Heymakers Falun AB och MKRS Event AB.

Biljettköpare

Biljettköpare är kund som köper biljett eller värdebevis direkt genom Arrangör eller av Arrangör angivna biljettpartners.

Mellan Biljettköpare och Arrangör gäller följande villkor

Bokning & köp

Biljettköp är bindande och kan inte ångras eller ändras. Förlorad biljett ersätts inte. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller värdebevis.

Användning av biljett

Biljetter har av systemet en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörligt tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

Samtycke

Vi som arrangör kan komma att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och information om våra evenemang till dig. Vi sparar dina kontaktuppgifter så länge vi kan se att du är en “aktiv” kund.

Vi har inte som ambition att kontakta dig annat än när vi har något vi tror kan vara intressant för dig. Du kan när som helst höra av dig och be att vi raderar dina uppgifter och då gör vi det snarast möjligt.

Dina kontaktuppgifter kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag.

Inställt evenemang

Vid inställt evenemang behöver biljettköparen inte göra något för att återbetalning ska ske. Arrangören kommer att återbetala köpta biljetter senast 30 dagar efter det att arrangören meddelat att evenemanget har ställts in till den e-postadress som angetts vid köpet. Utbetalning kommer av säkerhetsskäl endast göras till det kort eller konto som använts då biljetten betalades. De service- /distributionsavgifter som betalats i samband med biljettköp återbetalas inte.

Uppskjutet evenemang

Om ett evenemang skjuts upp kommer Arrangören inom 14 dagar meddela detta till den e-postadress som angetts vid köpet. Köpt biljett gäller till det nya datumet och om biljettköparen vill behålla sin biljett behöver den inte göra något. Om biljettköparen inte vill behålla biljetten har den 14 dagar på sig att meddela Arrangören att den önskar återköp. Utbetalning kommer av säkerhetsskäl endast göras till det kort eller konto som använts då biljetten betalades. De service- /distributionsavgifter som betalats i samband med biljettköp återbetalas inte.

Flyttat evenemang

Arrangören har rätt att flytta evenemanget till annan likvärdig spelplats inom samma stad eller ort om inte huvudinnehållet eller biljettköparens platser väsentlig förändras. Meddelande om ny spelplats kommer att skickas till den e-postadress som angetts vid köpet.

Ändrat evenemang

Arrangören har rätt att genomföra förändringar av evenemanget, men biljettköparen har rätt till återköp av biljett om evenemangets väsentligt förändras.

Ändrad festival

För festivaler gäller inte rätt till återköp av biljett om Arrangören ändrar det artistiska innehållet, programmet eller festivalens upplägg.

Ensembleföreställning

För ensembleföreställning gäller att Arrangör har rätt att förändra det artistiska innehållet, men biljettköparen har rätt till återköp av biljett om evenemanget väsentligt förändras.

Om evenemangets genomförande

Om Arrangör måste ställa in evenemanget (helt eller delvis), om det avbryts eller det måste flyttas till annan tidpunkt eller annan dag på grund av någon omständighet som Arrangören inte kan påverka är Arrangörens skyldigheter begränsande till vad som följer av dessa villkor. Arrangören är aldrig skyldig att ersätta biljettköparen för direkta-, indirekta- eller följdskador som till exempel boendekostnader, matkostnader, reskostnader eller utebliven lön i samband med att Arrangören på grund av händelse utanför Arrangörens kontroll måste ställa in (helt eller delvis), byta spelplats eller flytta evenemanget till annan tidpunkt eller annan dag.

Detsamma gäller om du som besökare av befogad anledning nekats entré eller avhyst från evenemanget (exempel på befogad anledning är om biljettköparen utgör en risk för sig själv och andra besökare; om biljettköparen är under påverkan av alkohol eller droger eller om den har vägrat att genomgå säkerhetskontroll).

Force majeure

Om det inträffar händelser som Arrangör inte kan påverka och som förhindrar eller väsentligt försvårar för denne från att genomföra evenemanget är Arrangören befriad från skyldigheter att genomföra evenemanget. Exempel på sådana händelser är krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet och som Arrangör inte rimligen kan påverka.